Екип

Фондация "Хоризонти" е с несложна организационна структура.

Общо събрание

Общото събрание се нарича Съвет на настоятелите. Съветът на настоятелите се състои от 15 души.

Управителен съвет

Управителният съвет се състои от 5 души:

  • Десислав Иванов Димов - председател,
  • Иван Борисов Кацарски
  • Иван Николов Доброволов,
  • Пенка Стаменова Христова и
  • Петър Славков Стайков

Изпълнителски екип

Ежедневната работа на Фондацията се извършва от изпълнителски екип в състав:

  • Десислав Димов – Председател;
  • Ели Кирилова-Кушнеренкова - Експерт програми и проекти
  • Събинка Чобанова - Експерт програми и проекти

Консултанти, експерти и доброволци

В зависимост от интензивността на дейността ни, в работата на Фондацията често се включват и външни консултанти и експерти.

Благодарим и на немалкото доброволци, които с ентусиазъм се включват в много от дейностите ни.