Българското възраждане и Европа

Анотация: 

на Паисий Хилендарски българската култура е особено чувствителна към въпроса за самобитното и „европейското" в себе си, за „пътят към Европа" и
опасностите, които той крие.
В книгата са разгледани различните
представи, които възрожденците изграждат
за мястото си в световната цивилизация,
потърсени са мотивите, които определят
тези представи. Трудът предлага свое виждане
за връзките на оригиналната възрожденска
литература и възприемане на чуждата
култура. Детайлно са разгледани и
българските образи на Волтер и Русо.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1995
Местоиздаване: 
София
Страници: 
265
ISBN: 
945-376-003-9
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран