Социокултурен процес

Производствено-икономически аспекти
Език: 
Български
Година на издаване: 
2000
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Без корекция